ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКОВІ

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вступники мають подати заяви тільки в електронному вигляді, послуговуючись ресурсом http://ez.osvitavsim.org.ua.  Виняток становлять тільки ті категорії, що мають спеціальні умови, вступають за квотами або мають розбіжності в написанні прізвища, ім’я та по батькові в документах про освіту та сертифікатах ЗНО. Такі абітурієнти подають документи до приймальної комісії у паперовій формі.

Реєстрація електронних кабінетів і завантаження додатків до атестатів –    з 02 по 25 липня 2018 р.;

Вступники мають подати дійсні сертифікати ЗНО 2016, 2017, 2018 років, а сертифікати з іноземної мови  – виключно 2018 року.

На місця державного замовлення абітурієнт може подати до 7 заяв не більше ніж із 4 спеціальностей (денна та заочна форми навчання – окремі заяви), на контракт – необмежену кількість заяв.

У кожній заяві на місця держзамовлення вступник має вказати пріоритетність спеціальності від 1 до 7, при цьому «1» означає найвищий її ступінь. Змінювати показник протягом вступної кампанії не можна.

З 01 по 06 серпня 2018 р. абітурієнт має надати оригінали та копії документів до ВНЗ, у рейтинговому списку якого його було рекомендовано до вступу на бюджетній основі.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія університету (структурного підрозділу), до якої їх подають, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не потребують засвідчення.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймають.

 Перелік документів, що необхідно надати для вступу до ДНУ  ім. О. Гончара в період з 01 до 06 серпня 2018 р.:

  • заява на ім’я ректора за єдиною формою із зазначенням спеціальності (спеціалізації), форми та джерел фінансування навчання;
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюють вступ, і додаток до нього;
  • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі у разі вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто у паперовій формі відповідно до зазначених термінів. Не подані своєчасно документи унеможливлюють реалізацію таких умов. 

Порядок роботи приймальної комісії:

  • з 01 січня до 01 липня (крім 05 червня):

понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 16.00;

субота, неділя – вихідні;

05 червня – з 9.00 до 18.00;

  • з 02 липня до 10 серпня:

понеділок –п’ятниця: з 9.00 до 18.00;

субота – з 9.00 до 14.00;

неділя – з 9.00 до 12.00;

  • з 11 серпня до 31 грудня (крім 18 і 20 серпня):

понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 16.00;

субота, неділя – вихідні;

18 і 20 серпня – з 9.00 до 18.00.

 Адреса приймальної комісії

м. Дніпро, вул. Казакова, 18, 14-й корпус ДНУ, кімн. 205, тел. (056) 375-70-45, (056) 375-70-75. Поштова адреса: Приймальна комісія. ДНУ ім. Олеся Гончара, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010. Web-сторінка університету: www.dnu.dp.ua;        е-mail: pk_dnu@i.ua .

 

                                                                                                                                         

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ на навчання

на перший курс для здобуття ступеня бакалавра

 

Етапи вступної кампанії Денна форма/ Інші форми навчання
Прийом заяв і документів 12 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 20 липня 2018 р., 18.00
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

26 липня 2018 р., 18.00

За кошти фізичних або юридичних осіб –  не пізніше 10 серпня 2018 р.

Проведення співбесід 21 – 23 липня 2018 р.
Проведення творчих конкурсів і вступних іспитів 21 – 26 липня 2018 р.
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають за результатами співбесіди, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням 24 липня 2018 р., до 12.00
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів і вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

01 серпня 2018 р.

За кошти фізичних або юридичних осіб –  не пізніше 14 серпня 2018 р

Виконання абітурієнтами, які вступають за результатами співбесіди й отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення До 18.00 25 липня 2018 р.
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місця

За державним замовленням –

до 18.00 06 серпня 2018 р.;

за кошти фізичних або юридичних осіб – протягом п’яти днів

Зарахування абітурієнтів, які вступають за результатами співбесіди, на місця за державним замовленням До 12.00 26 липня 2018 р.
Зарахування вступників

За державним замовленням – до 12.00

07 серпня 2018 р.

За кошти фізичних або юридичних осіб –    до 23 вересня 2018 р.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб До 18 серпня 2018 р.

 

 

Освітня програма / Спеціалізація
Спеціальність
Форма навчання
(Д – денна, З – заочна)
Перелік конкурсних предметів Частка предметів сертифікатів ЗНО Частка атестата про повну загальну середню освіту Частка бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДНУ Мінімальна кулькість балів для допуску до участі в конкурсі Лiцензiя   (денна / заочна)

Державне замовлення*

(денна / заочна)

Історичний факультет    
«Історія та археологія»
032 «Історія та археологія»
Д З Українська мова та література 0,25 0,10 0,00 100 100 / 90 45 / 0
Історія України 0,45
Географія або іноземна мова 0,20
«Середня освіта (Історія)»
014 «Середня освіта»
Д З Українська мова та література 0,25 0,10 0,00 100 25 / 15 10 /0
Історія України 0,45
Географія або іноземна мова 0,20

*Остаточна кiлькiсть мiсць державного замовлення стане вiдома 01 серпня 2018 р.

КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ

НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЗА ФОРМУЛОЮ:

КБ (Конкурсний бал) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів;

ОУ – бал за успішне закінчення навчання в структурних підрозділах Навчально-методичного центру довузівської підготовки університету (НМЦДП) при вступі на спеціальності (спеціалізації) університету, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти балів сертифіката з конкурсного предмету 1, з конкурсного предмету 2, з конкурсного предмету 3 (або балу за конкурс творчих здібностей);

К4 – ваговий коефіцієнт середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту;

К5 – ваговий коефіцієнт балів за успішне закінчення навчання в структурних підрозділах Навчально-методичного центру довузівської підготовки університету;

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються університетом з точністю до 0,01. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК у Дніпропетровській області дорівнює 1,02;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та 1,00 в інших випадках;

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

Share This