Інформація для вступників

 

Переглянути презентацію про факультет 

Переглянути буклет факультету

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ВСТУПАЙТЕ НА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ!


ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 2020 РОКУ – ЦЕ:

 

  1. Органічний сплав гуманітарної та природничої галузей:

           – здобуття глибоких знань у ході сучасних лекцій, творчої праці на семінарських заняттях, цікавої  індивідуальної й самостійної роботи за участю 11 докторів історичних та педагогічних наук, професорів, близько 30 кандидатів історичних, географічних, педагогічних та біологічних  наук, доцентів;

           – закріплення фундаментальних теоретичних знань на літніх й зимових навчальних практиках: археологічно-етнографічній та загальногеографічній (1 курс), краєзнавчій (2 курс), архівно-музейній (3 курс), педагогічній (4 курс), асистентській (6 курс);

           – студентська наукова робота у студентському науковому товаристві, написання статей у студентський збірник наукових праць «Історичні етюди» та у факультетські фахові видання, виступи на наукових конференціях, читаннях, круглих столах, семінарах, засіданнях науково-дослідних гуртків, змагання на студентських олімпіадах, конкурсах студентських робіт, інтелектуальних турнірах з історії та географії;

          – самовдосконалення в органах студентського самоврядування;

          – творчі зустрічі з провідними науковцями, освітянами, діячами культури України і світу; екскурсії по історичних та географічних місцях країни; цікаве спілкування під час неповторних свят:  Урочистих зборів, присвячених вступу на І курс, Дня першокурсника, Дня студента, Дня історичного факультету, Дня науки, творчих конкурсів: інтелектуального з історії, географії, поетичного, малюнка, фотографії; спортивних змагань; здоровий спосіб життя і змістовне дозвілля.

  1. Сучасні гуманітарні та природничі спеціальності:

          – навчання  за спеціальностями (освітніми програмами) 014.03  Середня освіта (Історія), 014.07   Середня освіта (географія), 032  Історія та археологія, 106  Географія (географія), 106 Географія (географія рекреації та туризму), 242  Туризм (туризм) і отримання базової вищої освіти за   першим (бакалаврським) освітнім рівнем з подальшим здобуттям  повної вищої освіти з видачею диплома державного зразка за другим (магістерським) освітнім рівнем.

  1. Галузі та підприємства роботи та навчання випускників спеціальностей факультету:

      – загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї);

     – профільні кафедри, науково-дослідні та навчальні лабораторії закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації;

     – археологічні та етнографічні наукові експедиції;

     – державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви;

     – архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків;

     – обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури;     

     – національні, державні,  регіональні та муніципальні музейні установи;

     – туристично-екскурсійна і туристично-рекреаційна сфери;

     –  органи державної влади та управління, місцевого самоврядування;     

      – продовження навчання в аспірантурі за третім (освітньо-науковим) рівнем.

  1. До послуг студентів: гуртожиток № 2, Наукова бібліотека, Палац спорту, Палац студентів, Ботанічний сад, гуртки, секції, клуби, інтелектуальні вітальні тощо.

 

Шановні абітурієнти! Сучасний історичний факультет нашого університету – це міцний сплав традицій та інновацій, досвіду та молодості, професіоналізму, патріотизму й порядності!

 

НЕ ВТРАТЬТЕ СВІЙ ЖИТТЄВИЙ ШАНС ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПОШУКУ ІСТОРИЧНОЇ ІСТИНИ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ !

Share This