Каюк Світлана Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України.

Тема кандидатської дисертації: «Задунайська Січ (1775 – 1828 рр.)».

Сфера наукових зацікавлень:

 • · Історія українського козацтва і Південної України.
 • · Україно-татарське   та  україно-турецьке Прикордоння.
 • · Південноукраїнська     ділянка Фронтиру.

 Викладає дисципліни:

 1. Давня та нова історія України
 2. Історія та культура України
 3. Історія України
 4. Історія українського козацтва
 5. Історія української культури

Основні наукові праці:

 1.   Люди Фронтиру в умовах війни: початок російсько-турецької війни 1806–1812 рр. у житті запорозького козацтва // Між-дисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки. – К., 2015. – Вип. 2.
 2.   Задунайська Січ: участь запорожців у політичних подіях Османської імперії кінця XVIII–почастку XІХ ст. // Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500–1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500–1800 рр.) / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – İstanbul, 2015.
 3.     Релігійність фронтирного населення південноукраїнського регіону в останній чверті XVIII – на початку ХІХ ст. // Міжнародна науково-практична конференція «IV Міждисциплінарні гуманітарні читання»: тези доповідей. – К., 2015.
 4.   Запорожці та некрасівці на Дунайському Кордоні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. // Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Вип. 52.
Share This