Литвинова Тетяна Федорівна

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України.

Тема кандидатської дисертації: «Суспільна думка України другої половини ХVIII – першої половини                 ХІХ ст.: Григорій та Василь Полетики».

Тема докторської дисертації: «Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (ідеологічний     аспект)».

Сфера наукових зацікавлень:

 • Соціальна та інтелектуальна історія України ХVIII – ХІХ ст.
 • Гендерна історія, жіноча історія.
 • Історія мистецтва.
 • Елітологія.

Викладає дисципліни:

 1. Давня та нова історія України
 2. Історія української культури
 3. Науковий семінар «Актуальні проблеми історії України»
 4. Соціальна історія України
 5. Спецкурс для аспірантів «Актуальні проблеми історії України»

Основні наукові праці:

 1.   «Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (ідеологічний аспект): моногр. – Д., 2011.
 2.  Взгляд изнутри, но с другого берега (Размышления над «малой украинской трилогией» Даниэля Бовуа) // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. − Д., 2013.
 3.   Традиції та перспективи дослідження ідентичностей українських еліт другої половини XVIII – першої половини XIX ст. // Historia-mentalność-tożsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu. Poznańskiego, 2010.
 4. Економічні твори дворянства Придніпров’я середини ХІХ ст. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2014. – Вип. 11.
Share This