Репан Олег Анатолійович

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України.

 

Тема кандидатської дисертації: «Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735 – 1739 рр.».

Сфера наукових зацікавлень:

 • Історія лівобережного та запорозького козацтва у ХVІІІ ст.
 • Людина і влада у Вольностях Війська Запорозького низового (1734 – 1775): структури і механізм взаємодії.
 • Історія Дніпропетровського краю.
 • Людина і війна у ХХ – на початку ХХІ ст.: психологія, уявлення, повсякдення.

 Викладає дисципліни:

 1. Історія міжнародних відносин України
 2. Історія України
 3. Історія української культури

 Основні наукові праці:

 1.    Палімпсест: поселення XVI-XVIII ст. в історії Дніпропетров­ська / О. Репан, В. Старостін, О. Харлан.: моногр. – К., 2008.
 2.    Іржа на лезі: Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.: моногр. – К., 2009.
 3.  «Шпетная окказия» варвинського сотника Павла Ладинського // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2005. – Вип. 5.
 4.    Комісії у Старосамарському ретраншементі як складова взаємодії російських військових та Коша (1750–1760 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць. – Д., 2012. – Вип. 10.
 5. Легальні та нелегальні методи боротьби Коша Запорозької Січі із Старосамарською сотнею Полтавського полку // Ранньомодер­на Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. – К., 2014.

 

Share This