Світленко Сергій Іванович

Доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету, професор кафедри історії України.

Тема кандидатської дисертації:

«Діяльність друкарень загальноросійського революційного підпілля  на Україні в бур­жуаз­но-демократичний період визволь­ного руху  (1861 – 1895 рр.)».

Тема докторської дисертації:

«Народництво в Наддніпрянській Україні 60–80-х років ХІХ століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії».

Сфера наукових зацікавлень:

 •  Етнонаціональна, суспільно-політична та інтелектуальна історія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
 •  Історіографія, джерелознавство, археографія історії України.
 •  Історіософія історії України.
 •  Історичне краєзнавство Наддніпрянщини.

Викладає дисципліни:

 1. Давня та нова історія України
 2. Історіософія історії України

 

Основні наукові праці:

 1.  Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: Аналіз публікацій документальних джерел: моногр. – Д., 1995.
 2.  Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії: моногр. – Д., 1999.
 3. Суспільний рух на Катеринославщині у 50–80-х роках
  ХІХ століття: моногр. – Д., 2006.
 4. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ століття:    зб. наук. праць. – Д., 2007.
 5. Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: зб. докум. матер. – Д., 2013. – Т. 1; 2016. – Т. 2 (наук. редактор,     ст. упоряд.).
 6. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві: моногр. – Д., 2015.
Share This