Кафедра історії України

Навчальний процес забезпечують 5 докторів історичних наук, 5 професорів, 6 кандидатів історичних наук, 5 доцентів.Основні наукові напрями кафедри:-  теоретико-методологічні, історіографічні, джерелознавчі та археографічні аспекти історії України;-  соціальна історія України XVII–XVIII ст.;-  суспільно-політична та етнонаціональна історія України кінця XVIII – початку ХХ ст.;-  аграрна історія України ХХ ст.;-  історико-краєзнавчі та регіональні аспекти історії України;-  кліометрика; історична інформатика; усна історія.Структурні підрозділи кафедри: навчальна архівно-музейна лабораторія «Музей історії ДНУ», Українсько-польський науково-культурний центр. Просп. Гагаріна 72, ауд. 614. Тел.: 374–98–64.

Share This