Заснована 1992 року на базі кафедри політичної історії, діяльності якої передували кафедри марксизму-ленінізму (1938–1953) та історії КПРС (1953–1989). Розквіт кафедри припадає на 1980-ті рр., коли її очолював відомий науковець та організатор історичної науки в Україні, д.і.н., професор А.М. Черненко (1980-1990), автор 350 наукових, науково-методичних та публіцистичних праць. А. Черненко викладав спецкурс «В. І. Ленін та закордонні більшовицькі організації», створив наукову школу з вивчення політичної еміграції. З цієї проблематики на кафедрі було захищено більше 20 дисертацій. З 1990 року завідувачем кафедри був д.і.н., заслужений діяч науки та техніки України, професор В.К. Якунін, який вивчав питання становлення та розвитку історико-партійної науки в УРСР. Загалом його перу належить 170 наукових праць. В середині 1990-х на технічних та природничих факультетах ДДУ нпп викладали нормативну дисципліну «Історія України», а також низку курсів та спецкурсів. Колектив кафедри досліджував комплексну наукову тему «Історіографічні та методологічні проблеми історії України та Росії ХІХ–ХХ ст.».

Кафедру з 2005 р. очолює д.і.н., професор О.Б. Шляхов. На кафедрі працюють шість кандидатів історичних наук, доцентів: І.М. Ковальська-Павелко, Ю.І. Коломоєць, О.Ю. Коломоєць, Д.В. Коротенко, О.О. Чепурко та В.Я. Яценко. Допоміжний склад кафедри представлений старшим лаборантом М.О. Євдокимовою.

На технічних та природничих факультетах ДНУ викладачі кафедри викладають базовий курс «Історія та культура України», а також дисципліни «Історія України» та «Історія української культури». Також на історичному факультеті викладаються курси «Методологія історії», «Історія зовнішньої політики України» та «Соціально-економічна історія України другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.» (проф. О.Б. Шляхов), «Історична географія» та «Етнополітика» (доц. Ю.І. Коломоєць), «Історія українського міста» (доц. В.Я. Яценко). На факультеті суспільних наук та міжнародних відносин викладається курс «Світові міграційні процеси» (доц. Ю.І. Коломоєць), на факультеті міжнародної економіки – «Зовнішня політика України» (доц. О.О. Чепурко).

З 2013 по 2015 рік колектив кафедри працював по науково-дослідній темі «Актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України ХІХ – початку ХХІ ст.: проблеми історії та методології». Починаючи з 2016 р. викладачі кафедри розробляють нову науково-дослідну тему – «Україна в системних трансформаціях другої половини XIX – початку XXI ст.: проблеми політичного та соціокультурного розвитку».

На кафедрі від 2006 р. видається фаховий збірник наукових праць «Проблеми політичної історії України». Загалом вже видано одинадцять випусків цього збірника. На базі кафедрі раз на два-три роки проводяться Наукові читання на пошану професора А.М. Черненка «Актуальні питання політичної історії України та Росії».

Завідувач кафедри, д.і.н., проф. Шляхов О. Б.

к.і.н., доц. Чепурко О. О.

к.і.н., доц. Коломоєць Ю. І.

к.і.н., доц. Ковальська-Павелко І. М.

к.і.н. Коломоєць О. Ю.

к.і.н., доц., Яценко В. Я.

Share This