14 березня 2019 р. на історичному факультеті проведено ювілейну – ХХХ сесію Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка. У науковому заході брали участь науковці, які представляли історичний, хімічний та фізико-технічний факультети, Наукову бібліотеку Дніпро­в­ського національного університету імені Олеся Гончара, а також «Музей історії міста Кам’янське», КБ «Південне», Дніпропетровську державну медичну академію, МАУП, Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Наукова сесія працювала у пленарному режимі та у трьох секціях на яких було заслухано 43 доповіді з проблем шевченкознавства, україністики, історії науки і техніки та всесвітньої історії, які вирізнялися належним теоретико-методологічним рівнем. На заключному пленарному засіданні ХХХ сесії Дніпровського осередку НТШ було ухвалено опублікувати матеріали, апробовані на науковому заході, у фахових виданнях «Roxolania Historĭca» та «Universum historiae et arheоlogiae».

Вчений секретар

Дніпровського осередку Наукового товариства ім. Шевченка

доц. Чепурко О. О.

Область прикрепленных файлов
Share This