Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Мі­ніс­­тер­­ством освіти і науки України, Українською академією історичних наук (м. Ки­їв), Дніпропетровською обласною дер­жав­ною адміністрацією, Дер­жав­­ним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетровським на­ціо­нальним історичним музеєм імені                 Д. І. Явор­­ницького, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей,  Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди

 6 лис­то­пада 2020 року проводять  ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річ­чю від дня народження Д. І. Яворниць­кого. 

Робота читань планується за такими напрямами:

  • творча спадщина «енциклопедиста козаччини»: традиції та інновації вивчення;

– постать Д. І. Яворницького в контексті інтелектуальної та повсякденної історії України;

  • Д. І. Яворницький і сучасники на тлі епохи;
  • актуальні проблеми дослідження українського козацтва;
  • суспільно-політичні, соціокультурні та духовно-релігійні аспекти історії Наддніпрянщини ХІХ – ХХ ст.;
  • археологічні старожитності Наддніпрянської України.

Оргкомітет читань просить Вас до 15 жовтня 2020 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у заході з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом  0,5 – 1,0 др. арк., набраного в ре­дак­торі Word у вигляді комп’ютерного файлу в форматі doc або rtf за зазначеною електронною адресою та обов’язково роздрукований варіант доповідей, підписаний автором (для аспірантів і студентів обов’язкова рекомендація  наукового керівника).

Детальну інформацію наведено у прикріплених файлах:
Вимоги до статей
Яворницькі наукові читання

Share This