Підготовка істориків у нашому університеті має давню традицію, і нарешті цей досвід здобув достатньо ґрунтовне узагальнення. Нещодавно у видавництві “Ліра” вийшло у світ науково-довідкове видання “Історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918 – 2018)”, яке вперше розкриває основні віхи історії факультету, знайомить читачів з його кафедрами, центрами, лабораторіями та археологічними експедиціями. На сторінках книги представлено кілька генерацій науково-педагогічних і наукових працівників, які впродовж ста років віддавали свій талант справі вищої історичної освіти та науки. В центрі уваги новітній період діяльності факультету в ХХІ ст.

У виданні використано маловідомі архівні джерела, а також матеріали періодичної преси, опублікованих і неопублікованих спогадів, інтерв’ю, щоденників очевидців подій. Виклад супроводжується багатим фотоілюстративним матеріалом. Видання представлятиме інтерес не тільки для фахових істориків, а й студентів та абітурієнтів, які мріють пов’язати свій професійний та життєвий шлях з історичною освітою та наукою.

Декан ІФ, проф. С. І. Світленко

Share This