Кафедра східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара – це згуртований науково-педагогічний колектив, який бере активну участь  у житті факультету, рідної alma mater. Нещодавно відбулось чергове засідання кафедри, де обговорювалося широке коло питань, зокрема, підсумки зимової сесії, рівень студентської успішності, особливості виховної роботи в академічних групах, звіти аспірантів.

         В центрі уваги перебувало питання щодо надання студентам дієвої допомоги  з оволодіння дисциплінами. Це, передусім, методичні настанови, засоби поточного контролю рівня успішності, запровадження нових форм і методів викладання тощо.

         За рішенням кафедри під керівництвом кураторів в усіх студентських групах відбулися робочі наради, у ході яких підбили підсумки навчання за перший семестр і визначили орієнтири на поточний.

         Сьогодні на кафедрі східноєвропейської історії викладається широкий спектр дисциплін методичного характеру. Серед них «Методика викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах», «Методика викладання фахових дисципліну у вищій школі», «Основи виховної роботи в школі» та ін. Доцент Кабанов В.І. здійснює загальну координацію з підготовки та проведення педагогічної практики на історичному факультеті. Цього року вона проходила з 20 січня по 14 лютого. Прикметно, що 18 лютого 2020 року Віктору Івановичу  виповнилося 60 років. З ювілеєм його щиро поздоровили рідні, колеги, студенти і викладачі нашого факультету.

 

Доцент Мирончук В. Д. та Доцент Бондаренко З. П. з групою студентів ІП-18-1
Share This