Як відомо, на історичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  завжди працювали та працюють багато відомих науковців, знаних педагогів, серед яких одне з почесних місць належить професору, доктору історичних наук, відомому організатору історичної науки в Україні Анатолію Михайловичу Черненко (1926–2000). Саме з його ім’ям багато в чому пов’язана розбудова історичного факультету Дніпропетровського державного університету в 1970–1980-х рр.

Народився А.М. Черненко 29 квітня 1926 р. у селі Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області у селянській родині. В 1943–               1944 рр. перебував у лавах Червоної армії, брав участь у Другій світовій війні. Згодом навчався на історичному факультеті Львівського державного університету. В 1960–1968 рр. він був ректором Дрогобицького педагогічного інституту, а в 1968–1974 рр. очолював Запорізький державний педагогічний інститут. При цьому А.М. Черненко вів значну громадську діяльність, зокрема, у 1968 р. його обрали на посаду голови правління Запорізької обласної організації товариства «Знання», а в 1969–1975 рр. був депутатом Запорізької обласної ради.

У 1977–1987 рр. професор А.М. Черненко обіймав посаду декана історичного факультету Дніпропетровського державного університету. Тож саме з його діяльністю пов’язане суттєве покращення науково-дослідної та навчально-методичної роботи на факультеті, утвердження та розвитку його славних традицій, пропаганди наукових досягнень. Під безпосереднім керівництвом А.М. Черненка здійснювалися важливі наукові проєкти, готувалися збірники наукових праць, підручники та навчальні посібники, була організована низка резонансних наукових форумів. Одночасно, з 1980 р. по 1990 р., А.М. Черненко очолював кафедру історії КПРС, а згодом кафедру політичної історії ДДУ. Пізніше, в 1992–1996 рр. він працював професором кафедри української історії та етнополітики ДДУ.

Професор А.М. Черненко був відомим фахівцем з проблем політичної історії України та Росії. При цьому сфера його наукових інтересів була пов’язана з дослідженням української та російської революційної еміграції, а також із вивченням теоретичних питань демократичної революції 1905–                 1907 рр., взаємовідносин і взаємодії між представниками політичних сил різного спрямування. Широту й різноманітність його наукових уподобань переконливо засвідчує участь у підготовці та виданні таких фундаментальних праць, як «Історія міст і сіл УРСР. Львівська область», «Герої підпілля», «Профспілки Дніпропетровщини». Окремо треба згадати дослідження професором А.М. Черненком української національної ідеї, її значення для формування національної свідомості та утвердження ідентичності української нації, становлення незалежної Української держави.

Загалом перу А.М. Черненка належить біля 350 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць, у тому числі 6 монографій. Зусиллями проф. А.М. Черненка була створена наукова школа, регіональний центр з вивчення проблем політичної еміграції. Тривалий час він очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій з історії в ДДУ, підготував 20 кандидатів історичних наук. Без сумніву, діяльність професора  А.М. Черненка збагатила українську історичну науку.

Активна наукова праця професора А.М. Черненка завжди органічно поєднувалася з його діяльністю педагога, вихователя нової генерації вчених. Адже А.М. Черненко завжди відзначався як чудовий лектор, що володів блискучим ораторським мистецтвом. Чимало викладачів Дніпровського національного університету пройшли школу педагогічної майстерності Анатолія Михайловича, багатьом з них саме професор Черненко відкрив двері у велику науку.

Професіоналізм, компетентність, всебічна ерудиція, організаторські здібності проф. А.М. Черненка, його ставлення до роботи, вимогливість до себе – всі ці риси характеру відомого науковця та педагога привертали і привертають до себе увагу. Зрештою його наукова та педагогічна діяльність була високо оцінена державними нагородами.

Помер А.М. Черненко 27 жовтня 2000 р. у м. Дніпропетровськ.

 

Д-р іст. наук, проф., проф. кафедри східноєвропейської історії

О. Б. Шляхов

Share This