Кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства

Створена 1972 р. як кафедра історіографії та джерелознавства. Завідувачі – професори В.Я. Борщевський (1972 – 1978), М.П. Ковальський (1978 – 1994), А.Г. Болебрух (1994 – 2006), О.І. Журба (з 2006).Сформувалися визначні наукові школи: джерелознавства, на чолі з М.П. Ковальським (Ю.А. Мицик, Г.К. Швидько, С.М. Плохій, П.М. Кулаковський, В.І. Воронов, Г.М. Виноградов, В.Б. Атаманенко, В.А. Брехуненко), археології, заснована І.Ф. Ковальовою (В.А. Ромашко, З.П. Маріна, В.М. Шалобудов, Д.Л. Тесленко, Є.Л. Фещенко, О.В. Ромашко), історіографії, створена В.І. Шевцовим (І.І. Колесник, Є.А. Чернов, В.В. Ващенко, О.І. Журба), історії суспільної думки, очолювана А.Г. Болебрухом (М.А. Руднєв, Т.В. Портнова), кліометрики під керівництвом В.В. Підгаєцького (Ю.А. Святець, Л.Ю. Жеребцова).Кафедра підтримує міцні наукові контакти з колегами з Польщі, Німеччини, США, Литви, Білорусі, Росії).

 

Визначні випускники: професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ю.А. Мицик, професор Національного гірничого університету Г.К. Швидько, керівник Інституту українських студій Гарвардського університету професор С.М. Плохій, керівник відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського професор В.А. Брехуненко, професор Національного університету «Острозька академія» П.М. Кулаковський, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України І.І. Колесник.

  1. Нині на кафедрі працюють: д.і.н., проф. О.І. Журба, к.і.н., доц. З.П. Маріна, к.і.н., доц. В.І. Воронов, к.і.н., доц. М.А. Руднєв, к.і.н., доц. Є.Л. Фещенко, к.і.н., доц. Л.Ю. Жеребцова,  к.і.н., доц. О.В. Ромашко.
  2. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 032 «Історія та археологія» всіх трьох рівнях освіти.

На «бакалаврському» рівні кафедра підготувала навчальні дисципліни: «Археологія», «Історія первісного суспільства», «Етнологія», «Історичне джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історична антропологія», «Історіографія», «Історія суспільної думки», «Архівознавство та музеєзнавство», «Українська історіографія», «Корифеї російської історичної науки», «Біблійна археологія», «Пізнє Середньовіччя Степової України за археологічними джерелами», «Методи джерелознавчого дослідження», «Українська етнологія», «Методи і технології зберігання архівних документів», «Архівознавство: інформаційні системи в архівній справі», «Проблеми зарубіжної історіографії», «Документознавство та архівознавство», «Історія археологічної думки».

На магістерському рівні – «Теорія та методологія історіографії та джерелознавства», «Проблеми зарубіжної історіографії», «Археологія та етнографія Катеринославщини», «Соціальний устрій та економіка племен доби енеоліту-бронзи», «Цивілізаційні процеси за археологічними джерелами», «Історія архівної справи та державних установ», «Інформаційні системи в архівній справі».

  1. Кафедральна наукова тема: Історіографічні, джерелознавчі та археологічні проблеми вивчення історії України (ІФ-21-16, державний реєстраційний номер 0116U003366).

Завідувач кафедри, д. і. н., проф. Журба О. І.

к. і. н., доц. Руднєв М. А.

к.і.н., доц. Воронов В. І.

к.і.н. Жеребцова Л. Ю.

к. і.н., доц. Маріна З. П.

к. і. н. Ромашко О. В.

Share This