Інформація для вступників

Документи для вступу

 

Постери освітніх програм

 

Коротка відеопрезентація факультету

 

Переглянути презентацію про факультет

 

Переглянути відео Дня відкритих дверей 13.03.21

 

Переглянути презентацію нової освітньої програми “Історична україністика та прикладна історія”

 

Переглянути презентацію  освітньої програми “Історія та археологія”

 

Переглянути буклет факультету

 

Флаєр

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ВСТУПАЙТЕ НА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ!

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДНУ імені Олеся Гончара −

органічне поєднання гуманітарної та природничої галузей, міцний сплав традицій та інновацій, досвіду та молодості, професіоналізму, патріотизму й порядності!

 

 

Вступивши на історичний факультет ДНУ, Ви зможете:

− здобути глибокі знання у ході сучасних лекцій, творчої праці на практичних заняттях, цікавої індивідуальної й самостійної роботи за участю 11 докторів історичних та педагогічних наук, професорів, 31 кандидата історичних, географічних, педагогічних та біологічних наук, доцентів;

− закріпити фундаментальні теоретичні знання на літніх й зимових навчальних практиках: археологічно-етнографічній та загальногеографічній (1 курс), краєзнавчій (2 курс), архівно-музейній (3 курс), педагогічній (4 курс).

− долучитися до наукової роботи у студентському науковому товаристві, до участі у наукових конференціях, читаннях, круглих столах, семінарах, засіданнях науково-дослідних гуртків, змаганнях на студентських олімпіадах, інтелектуальних турнірах з історії та географії, до написання наукових статей, конкурсних робіт тощо;

− стати учасниками творчих зустрічей з провідними науковцями, освітянами, діячами культури України і світу; екскурсій по історичних та географічних місцях країни; на Вас чекає цікаве спілкування під час таких неповторних свят, як Урочиста посвята у студенти, День першокурсника, День студента, День історичного факультету, День науки; в ході творчих конкурсів: інтелектуального з історії, географії, поетичного, малюнка, фотографії; спортивних змагань; а також здоровий спосіб життя і змістовне дозвілля;

− самовдосконалюватися у студентському самоврядуванні.

         

Ви можете освоїти сучасні гуманітарні та природничі спеціальності (освітні програми):

− 014.03 Середня освіта (Історія);

− 014.07 Середня освіта (Географія);

− 032 Історія та археологія (Історія та археологія; Історична україністика та прикладна історія);

− 106 Географія (Географія рекреації та туризму).

Отримати базову вищу освіту за першим (бакалаврським) освітнім рівнем з подальшим здобуттям повної вищої освіти за другим (магістерським) освітнім рівнем.

Закінчивши факультет, Ви зможете працювати в таких сферах:

− загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї);

− профільні кафедри, науково-дослідні та навчальні лабораторії закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації;

− археологічні та етнографічні наукові експедиції;

− державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви;

− архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків;

− обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури;

− національні, державні,  регіональні та муніципальні музейні установи;

− туристично-екскурсійна і туристично-рекреаційна сфери;

− органи державної влади та управління, місцевого самоврядування;

− продовження навчання в аспірантурі за третім (освітньо-науковим) рівнем.

До послуг студентів: гуртожиток № 2, Наукова бібліотека, Палац спорту, Палац студентів, Ботанічний сад, гуртки, секції, клуби, інтелектуальні вітальні тощо.

          

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

народився 1918 року – водночас з Катеринославським університетом. Серед його батьків- засновників – видатні вчені-історики того часу: М. Любавський, Д. Яворницький, М. Бречкевич, В. Пархоменко та ін. Наразі факультет складається з таких кафедр: всесвітньої історії; історії України; східноєвропейської історії; історіографії, джерелознавства та архівознавства; географії.

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: дві навчальні лабораторії, археологічний та етнографічний кабінети, Шевченківська світлиця, комп’ютерний клас. При факультеті діють Центр українсько-німецьких наукових досліджень та Українсько-польський науково-культурний центр. Історичний факультет має міцні традиції співпраці з іноземними науково-освітніми установами.

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Спеціальностями, за якими навчаються студенти історичного факультету, мають відношення до історії, археології та географії.

Історія – наука про загальний розвиток народів та країн, людського суспільства в цілому.

Археологія – наука, що вивчає стародавню історію людства на основі речових пам’яток, добутих під час розкопок.

Географія – наука про планетарний простір, має відношення до формування об’єктивної картини світу, на основі якої здійснюється діяльність людини на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях.

Спеціальність 014.03 Середня освіта (історія) дає можливість підготувати вчителів історії для середніх загальноосвітніх закладів.

Спеціальність 014.07 Середня освіта (географія) дозволяє готувати кадри для праці у навчально-виховних закладах різного рівня акредитації, дослідницької та інноваційної діяльності у сфері географічної освіти.

Спеціальність 032 Історія та археологія (освітні програми Історія та археологія; Історична україністика та прикладна історія) дає можливість стати фахівцем у галузі освіти, науки, музеєзнавства, архівознавства, туристичної сфери, істориком-археологом, викладачем закладів вищої освіти.

Спеціальність 106 Географія (географія рекреації та туризму) орієнтована на формування загальних та фахових компетентностей для успішної діяльності у сфері туризму.

Share This