Навчальна архівно-музейно-археологічна лабораторія

кафедри історії України

 

Створена в структурі історичного факультету згідно з наказом № 388 від 11.12.2019 ректора ДНУ ім. Олеся Гончара М. В. Полякова шляхом об’єднання навчальних лабораторій кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства та кафедри історії України. До складу лабораторії входять кабінет археології, музей історії ДНУ, кабінет камеральної обробки та фондосховище.

Завідувач лабораторії, к. і. н.

Струкуленко Анастасія Степанівна

Контактний номер телефону: 0636994108

КАБІНЕТ АРХЕОЛОГІЇ

Розташований у головному університетському корпусі по пр. Гагаріна, 72. Початок формування колекції археологічних артефактів, які входять до сучасної експозиції Кабінету, було покладено ще у 1972 р. Тоді виконавцем археологічних досліджень на новобудовах Дніпропетровської області було призначено Дніпропетровський державний університет, і під керівництвом доцента, зараз професора Ірини Федорівни Ковальової була створена постійно діюча Археологічна новобудовна експедиція (у 1992 р. була реорганізована у науково-дослідну лабораторію археології Придніпров’я ДНУ). За понад 40 років її існування  польові дослідження забезпечували регулярне поповнення колекцій, що сприяло формуванню  ґрунтовної джерельної бази для системного вивчення давньої історії північностепового Подніпров’я.

Заслужений професор ДНУ

д.і.н. Ковальова Ірина Федорівна

Загальний вигляд Кабінету археології

Концепція побудови експозиції, яка полягала у комплексному експонуванні оригінальних артефактів, що надходили з розкопок експедицій ДДУ на теренах Дніпропетровської області, була запропонована  проф. І. Ф. Ковальовою і втілена у життя за підтримки ректора, акад. В. І. Моссаковського та за участі проф. М. П. Ковальського. В її реалізації брали участь студенти історичного факультету: А. Андросов, С. Волкобой, В. Костенко, В. Ліхачов, З. Маріна, І. Морковіна, С. Мухопад, В. Ромашко, Д. Тесленко, В. Шалобудов та ін. Більшість з них в подальшому стали відомі за власними працями з археології України, отримали вчені ступені. Створені їхніми руками художні стенди з артефактами, доповненими науковими реконструкціями, досі прикрашають стіни Кабінету.

Колекції Кабінету археології, в яких представлені посуд, знаряддя праці, зброя, прикраси, сфрагістичні та нумізматичні матеріали, забезпечують повноту інформації про етнокультурні процеси, які відбувалися на наших теренах в широких хронологічних рамках – від давньокам’яної доби до XVIII ст. Пріоритетним напрямком науково-дослідницької роботи протягом останніх десятиріч стало вивчення пам’яток козацького часу (зокрема дослідження пам’ятки національного значення – Богородицької (Новобогородицької) фортеці, розташованої біля селища Шевченка) та передумов виникнення сучасного м. Дніпра.

Знахідки з Богородицької фортеці

Колекції Кабінету користуються широкою відомістю серед фахівців, становлячи важливу джерельну базу наукових досліджень. Кабінету також належить важливе місце у навчальному процесі для підготовки майбутніх спеціалістів у галузі археології та історії України, а саме: забезпеченні наочності лекційних та практичних занять, можливості використання матеріалу для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт, підготовки конкурсних робіт, стимулюванні інтересу студентів до археологічної практики, а в подальшому – до участі в археологічних експедиціях. Не менш важлива його роль у популяризації знань про минуле рідного краю, вихованні дбайливого ставлення до спадщини його попередніх насельників, шанобливого ставлення до історії малої батьківщини і взагалі до рідної країни.

В кабінеті археології (зліва направо другий президент України Л. Д. Кучма, проф. І. Ф. Ковальова, ректор ДНУ, проф. М. В. Поляков, у другому ряді проректор, проф. В. В. Іваненко)

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДНУ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

 

Офіційно заснований згідно з наказом ректора В. І. Моссаковського від 30 березня 1968 р. В його основу покладена колекція доцента Я. Г. Рубіна, що створив у 1950 р. навчальний історичний музей. В залі музею представлено близько 250 експонатів. Його експозиція розповідає про історію університету від заснування у 1918 р. і до сьогодення.

Музей має власний архів, де зберігаються пам’ятні документи, фотографії, пов’язані з історією розвитку університету, а також наукові праці та особисті речі видатних дослідників ДНУ. Фонди музею постійно поповнюються.

Музей займається просвітницькою роботою, знайомлячи з історією університету студентів, абітурієнтів, гостей з інших вузів, офіційних осіб держави, представників закордонних делегацій та всіх зацікавлених відвідувачів нашого музею. Експозиція та фонди музею застосовуються для написання наукових праць, а також для підготовки фахівців у галузі гуманітарних наук.

Музей розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, 1, Палац студентів імені Ю. Гагаріна ДНУ ім. Олеся Гончара (парк ім. Т. Г. Шевченка).

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ

 

12–13 березня 2020 р. ініціативна група студентів-істориків І курсу під керівництвом завідувача лабораторії к. і. н. А. С. Струкуленко  на запрошення Громадської організації «Асоціація Ноосфера» долучилася до проекту Дніпровської міської ради щодо пошуків місця поховання однієї з найвизначніших постатей в історії міста Дніпра – громадського і культурного діяча Олександра Поля, – яке до цього часу вважалося втраченим. Дослідження ймовірної території перебування останків О. Поля за допомогою геодезичного радару та іншого обладнання відбувалось у Севастопольському парку міста Дніпра.

З 20 по 30 липня 2020 року студенти-волонтери 2–3 курсів історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара Сергій Сільванович, Валерій Мороз, Гліб Мацьків та Богдан Чиняков під керівництвом завідувача лабораторії к. і. н. А. С. Струкуленко за підтримки та спонсорської допомоги ГО «Асоціація Ноосфера» брали участь в археологічних розкопках на Мамай-горі – пам’ятці національного значення – у складі археологічної експедиції Запорізького національного університету (керівники – доценти Г. М. Тощев та С. І. Андрух).

Пам’ятка являє собою мультикомплексний могильник Північного Причорномор’я, розташований на височині Мамай-гора неподалік від с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, на березі Каховського водосховища, де сфокусувався весь набір відомих у степовому Причорномор’ї археологічних культур – від неоліту до пізнього середньовіччя.

Студенти ДНУ мали чудову можливість прийняти безпосередню участь в процесі розкопок і дослідження культурного шару, культових та поховальних пам’яток, вивчення стратиграфії пам’ятки та речового матеріалу, що був знайдений під час розкопок. В ході робіт відбулось ознайомлення студентів з сучасними методами польових археологічних досліджень, набуття ними практичних навичок роботи в археологічних експедиціях, закріплення, поглиблення та розширення знань з теоретичних питань археологічної науки, в результаті чого було досягнуто зацікавлення та підвищення мотивації до занять практичною археологією, науковою роботою та навчання в цілому.

Share This