Кафедра всесвітньої історії

Кафедра всесвітньої історії

49010, м. Дніпро, пр-т Ю. Гагаріна, буд. 72, к. 501, телефон (056)374-98-59,

e-mail:  tophistory1501@gmail.com

Кафедра розпочала діяльність у 1918 р. Становлення та формування  кафедри пов’язано з іменами М.В. Бречкевича, Б.А. Сербенто, М.А. Юрьєва, Н.Л. Ладижинської, Я.Г. Рубіна, В.Я. Борщевського. Кафедру успішно очолювали А.С. Зав’ялов, М.Д. Мартинов, С.М. Плохій, С.Й. Бобилєва, Д.Л. Тесленко, Н. В. Венгер.

Кафедра є визнаним в Україні та за кордоном центром германістики та досліджень у сфері міжетнічних процесів, що відбувались на території Європи, США, Російської імперії та Радянського Союзу. З 1973 р. на кафедрі видається збірник наукових праць «Вопросы германской истории».

В результаті багаторічної цілеспрямованої роботи на кафедрі захищено понад 55 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Викладачі кафедри є учасниками багатьох міжнародних конференцій та активно співпрацюють з університетами та науковими установами Німеччини, США, Канади, Бразилії, Швеції, Нідерландів, Польщі, Росії, Ізраїлю; у взаємодії з Центром українсько-німецьких досліджень постійно беруть участь у провідних проектах з науковцями Європи та Америки.

Сучасний склад кафедри налічує 8(вісім) НПП:
– Завідувач кафедри, доктор історичних наук – Архірейський Дмитро Володимирович;

– Доктор історичних наук – Венгер Наталія Вікторівна;

– Кандидат історичних наук, доцент – Каковкіна Ольга Миколаївна;

– Кандидат історичних наук, доцент – Клець Віктор Кирилович;

– Кандидат історичних наук – Венгер Альберт Григорович;

– Кандидат історичних наук – Лавренко Валерія Сергіївна;

– Кандидат історичних наук – Ходченко Олена Євгенівна.

Кафедра забезпечує викладання понад 30-ти навчальних дисциплін та практик для студентів 4-х факультетів: Історичний факультет, Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, Факультет суспільних наук і міжнародних відносин та Факультет психології за 3(трьома) рівнями вищої освіти:

І. Перший (бакалаврський) рівень освіти, ОКР Бакалавр (шифр напряму, спеціальності / назва дисципліни)

014.03 Середня освіта (Історія) Історія Стародавнього Сходу, Греції та Риму
032 Історія та археологія Історія етнічних діаспор України
Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу
Історія середніх віків
Історія Стародавнього Сходу, Греції та Риму
033 Філософія Всесвітня історія
053 Психологія, 6.020303 Філологія, 6.030102 Психологія, 6.030102 Соціологія, 6.020205 Образотворче мистецтво,

6.020207 Дизайн

Історія цивілізацій
6.020302 Історія Зарубіжна історична біографістика
Історія дипломатії
Історія західних та південних слов’ян
Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового та новітнього часу
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки у середні віки
Історія культури народів Європи
Історія міжнародних відносин
Історія релігії та церкви
Історія світових міжнародних організацій
Країнознавство
Культура Стародавнього світу
Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки

ІІ. Другий (магістерський) рівень освіти (шифр напряму, спеціальності / назва дисципліни)

Шифр напряму / спеціальності

Назва дисципліни

032 Історія та археологія Асистентська практика
Історія національних рухів Європи нового та новітнього часу
Методологія та організація наукових досліджень
Науковий семінар «Актуальні проблеми всесвітньої історії»
035 Філологія (англійська мова та література) Історія країни, мова якої вивчається як основна іноземна (Велика Британія)
035 Філологія (китайська мова та література) Історія країни, мова якої вивчається як основна іноземна (Китай)
035 Філологія (німецька мова та література) Історія країни, мова якої вивчається як основна іноземна (Німеччина)
035 Філологія (французька мова та література) Історія країни, мова якої вивчається як основна іноземна (Франція)
035 Філологія (японська мова та література) Історія країни, мова якої вивчається як основна іноземна (Японія)

ІІІ. Третій (освітньо-науковий) рівень / PhD (шифр напряму, спеціальності / назва дисципліни)

032 Історія та археологія Організація зарубіжної історичної науки та освіти

Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється в рамках теми «Проблеми міжцивілізаційної взаємодії суспільств Заходу і Сходу у нову та новітню добу» (номер держреєстрації 0116U002263, шифр ІФ-22-16), затвердженої в МОН України.

Share This