Кафедра східноєвропейської історії

Заснована у 1918 році як кафедра загальної і російської історії (у 1939-1992 роках – кафедра історії СРСР та УРСР, у 1992-2014 – російської історії, з 2015 року – східноєвропейської історії). Її першим завідувачем став учень В. О. Ключевського, колишній ректор Московського університету професор М. К. Любавський.

Після реорганізації у 1921 році Катеринославського університету в Інститут народної освіти кафедру понад 10 років очолював відомий фахівець російської історії професор М. Ф. Злотников.

Важливий період в історії кафедри пов’язаний з діяльністю професора Д. П. Пойди (1908-1992), який майже 30 років віддав Дніпропетровському університету, де в різні часи очолював кафедру історії СРСР та УРСР (1939-1941, 1946–1948, 1965–1986), ставши одним із фундаторів історичного факультету. До його творчого спадку належить понад 130 наукових та навчально-методичних праць. Започаткувавши наукову школу істориків-аграрників, він підготував 23 кандидати наук, дав путівку в життя ряду докторів наук. У 1976 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи України».

Новий етап розвитку припадає на 1986-2014 роки, коли її очолював доктор історичних наук, професор В. В. Іваненко (з 1999 року – проректор ДНУ з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, до 2014 року – за сумісництвом). За його сприяння й безпосередньої участі успішно розроблялася низка важливих наукових проектів та програм, серед яких дослідження державницьких ідей в українській суспільно-політичній думці першої половини XX століття, пріоритети й особливості радянської державності в Україні у XX столітті та ін. Практично від початку функціонування є незмінним науковим керівником обласної програми з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Автор понад 500 наукових публікацій, серед яких 14 монографій та 3 підручники й навчальний посібник з грифом Міносвіти. Активно займаючись науковою роботою, підготував двох докторів, 23 кандидата історичних наук. Заслужений діяч науки і техніки України (1998), кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), відзначений низкою відомчих та регіональних нагород.

Сьогодні кафедра східноєвропейської історії займає провідні позиції на історичному факультеті. З 2014 року її очолює доцент В. П. Бурмага, який є автором понад 40 наукових та науково-методичних праць. Велику увагу приділяє методичній роботі, вихованню студентської молоді. Активний учасник наукових читань, присвячених пам’яті професора Д. П. Пойди та інших наукових конференцій.

Зараз на кафедрі працюють 7 науково-педагогічних працівників та заслужений працівник ДНУ імені Олеся Гончара, старший лаборант  Л. М. Мар’їна.

У річищі своїх наукових студій, пов’язаних з дослідженням різних сторінок історії радянської державності в Україні, професор В. В. Іваненко викладає студентам-історикам курс «Історія СРСР».

Доктор історичних наук, професор Д. В. Архірейський, наукові інтереси якого зосереджені на вивченні українській революції 1917-1921 років, повстанського руху 1918-1920-х років та радянської митної справи й зовнішньої торгівлі міжвоєнного періоду, читає лекції з курсів «Історія Росії», «Модернізація радянського суспільства: історичний аспект»,  «Українсько-російські взаємини: історико-культурний аспект», «Історія православ’я в Росії» та «Втуп до спеціальності».

У царині своїх наукових інтересів, які зосереджені на історії Громадянської війни в Україні 1918-1921 років та Радянської держави й суспільства 1920-1930-х років, кандидат історичних наук, доцент  В. П. Бурмага викладає «Історію СРСР», «Історію країни, мова якої вивчається», «Політичну історію країн СНД».

Кандидат історичних наук, доцент О. В. Бойко досліджує історію православної церкви новітнього часу, вивчає окремі аспекти соціальної історії радянського суспільства й пропонує студентам цікаві лекції з курсу «Історія Росії», «Етнопедагогіка», «Історія гендерної педагогіки»,  «Соціальна історія народів Росії», «Історія педагогічної думки зарубіжних країн».

Результати багаторічних досліджень соціально-економічного розвитку Півдня України 60-90-х років ХІХ століття, здійснені кандидатом історичних наук, доцентом В. Д. Мирончуком, висвітлені не лише в численних публікаціях, а й органічно доповнюють його лекції з дисциплін «Історія Росії», «Історія української культури» та магістерський курс «Національна політика в Російській імперії та в СРСР».

На кафедрі сконцентровано усі дисципліни методичного характеру, більшість яких упродовж багатьох років викладає кандидат історичних наук, доцент В. І. Кабанов. Серед них – «Методика викладання історії», «Основи педагогічної майстерності», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі». Здійснюючи загальну координацію підготовки й проведення педагогічної практики на факультеті, доцент В. І.  Кабанов розробляє питання, пов’язані з дослідженням науково-технічних та виробничих зв’язків України з країнами Заходу 1920 – початку 1930-х років.

З 2016 р. на кафедрі працює доцент Є. О. Сніда. Захистив кандидатську дисертацію «Катеринославська єпархія Російської православної церкви у суспільно-політичних процесах 1917–1920 рр.». Коло наукових інтересів: церковна історія, громадянська війна, політична історія СРСР, країн Східної Європи. Викладає навчальні курси: «Соціальна історія народів Росії», «Історія СРСР», «Історія гендерної педагогіки». Має 12 наукових публікацій.

На кафедрі діє аспірантура та докторантура.

У 2013-2015 роках колектив кафедри під науковим керівництвом професора В. В. Іваненка працював по держбюджетній науково-дослідній темі «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Росії та СРСР у ХІХ-ХХ століття». У рамках виконання теми підготовлено і видано 1 монографію, 3 навчальні посібники та практикуми, 39 наукових публікацій, захищена 1 докторська та 1 кандидатська дисертації. З 2016 року співробітники кафедри розробляють державну науково-дослідну тему «Актуальні проблеми східноєвропейської історії та культури ХХ – початку ХХІ ст.».

Починаючи з 1995 року, на кафедрі проводяться традиційні наукові читання, присвячені пам’яті професора Д. П. Пойди, матеріали яких видані у 11 випусках збірника праць «Питання аграрної історії України та Росії».

Сьогодні колектив кафедри східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара продовжує і принагідно збагачує кращі традиції історичної освіти і науки, закладені багатьма поколіннями попередників, плідно працює на ниві виховання студентської молоді в Україні.

Завідувач кафедри, к.і.н., доц. Бурмага Володимир Петрович

к. і.н., доц. Бойко Олег Вікторович

к.і.н., доц. Коломоєць Юрій Іванович

к.і.н., доц., Яценко Віталій Якович

д. і. н., проф. Іваненко Валентин Васильович

к.і.н., доц. Дяченко Ольга Володимирівна

к.і.н. Коломоєць Олена Юріївна

д.і.н., проф. Шляхов Олексій Борисович

к. і. н., доц. Сніда Євгеній Олегович

канд. пед. наук, доц. Нетьосов Сергій Іванович

Share This