Освітня діяльність кафедри

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

– 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

– 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)

Робочі програми дисциплін:

Методичні матеріали:

Методичні настанови з підготовки до семінарських занять із курсу «Історія Росії (XIX–початок XX ст.)»

Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Методичні рекомендації до педагогічної практики магістрів історичного факультету та НМЦЗВФН

Методичні матеріали з виховної практики студентів історичного факультету та НМЦЗВФН

Посібник до вивчення курсу «Соціальна історія народів Росії»

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

Методичні рекомендації до проведення педагогічної та асистентської практики студентів історичного факультету

Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія СРСР (1917–1991)»

Методичні настанови з підготовки та захисту курсових і дипломних робіт для студентів історичного факультету

Share This